Gratis confectie.

Gratis inkorten van aangekochte broek is mogelijk.